• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Vitajte na stránkach poradensko-expertnej a audítorskej spoločnosti

Spoločnosť Environmentálne služby Trnava s.r.o. je flexibilnou spoločnosťou schopnou zareagovať na širokú škálu požiadaviek zo strany klientov. Cieľom spoločnosti je maximálna spokojnosť klientov, ktorá sa dá dosiahnuť iba vysokou kvalitou poskytovaných služieb.

"EMS audit, odpadové hospodárstvo..."

S ohľadom na našu činnosť podnikania a maximalizáciu ochrany životného ponúkame Vašej firme komplexnú starostlivosť. Do našej škály ponúkaných služieb patria všetky disciplíny s ktorými sa na poli ochrany životného prostredia možno stretnúť.


Z našich služieb vyberáme: EMS audit, odpadové hospodárstvo...


Odpadové hospodárstvoEMS auditZaobchádzanie s chemickými látkami a prípravkami

Našim cieľom je uspokojovať požiadavky klientov v nasledovných oblastiach:

Okrem toho dodržiavame etiku podnikania, chránime všetky vaše dáta a informácie. Za svoju prácu ručíme a plne preberáme zodpovednosť za prípadné nedostatky zistené kontrolnými orgánmi štátnej správy. Garantujeme termíny ohlasovacích povinností voči orgánom štátnej správy a iných zákonných inštitúcií a plne na seba preberáme zodpovednosť za ich dôsledné dodržiavanie.

aktuality

INFOSERVIS - Británia má problémy, Brusel vyšetruje jej elektráreň na biomasu
15.02. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Kvalita vody v Dunaji: malé zlepšenie pre „chýbajúce ambície“ v plánoch manažmentu
15.02. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - S kým sa môžu rovnať Bratislava a Košice – s Viedňou alebo Palermom?S kým sa môžu rovnať Bratislava a Košice – s Viedňou alebo Palermom?
15.02. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Európsky parlament zahlasoval za efektívnu ochranu prírody
15.02. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Nová solárna elektráreň v Nevade bude produkovať elektrickú energiu aj v noci
05.01. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Študenti vyvinuli topánky, ktoré vyrábajú energiu
01.01. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Agrochemické firmy financujú výskum včiel
11.11. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Britská spoločnosť ako prvá recykluje jednorazové
08.10. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Minister P. Žiga odovzdal 31 ocenení za činnosť v oblasti životného prostredia
08.06. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Parlament schválil zákon, ktorý má pomôcť pri znižovaní rizika závažných priemyselných havárií
18. 05. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Nový zákon o odpadoch bol dnes podpísaný prezidentom
08. 04. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií
31. 03. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Brusel zverejnil Rámcovú stratégiu EÚ pre odolnú energetickú úniu
09. 03. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Spoločný projekt slovenských a českých vodohospodárov pomôže pri zvládaní povodňových situácií
24. 02. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Zákon o odpadoch je v druhom čítaní
10. 02. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - REACH: Chemikálie v Európe sú bezpečnejšie
08. 02. 2013, ADMIN

INFOSERVIS - Zákon 343/2012 o odpadoch
26. 11. 2012, ADMIN

INFOSERVIS - Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)
05. 11. 2012, ADMIN

Staršie správy tu

facebook

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list