• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS - REACH: Chemikálie v Európe sú bezpečnejšie

INFOSERVIS - Spoločný projekt slovenských a českých vodohospodárov pomôže pri zvládaní povodňových situácií

24. 02. 2015, ADMIN

Vodohospodári by mali v budúcnosť lepšie zvládnuť hrozbu povodní vďaka projektu, na ktorom spolupracovali s českým štátnym podnikom Povodí Moravy. projekt sa nazýva Automatizácia výmeny krízových dát v hydrologickej oblasti povodí riek Morava a Dyje a jeho cieľom je zefektívniť, skvalitniť a rozšíriť existujúce systémy prenosu hydrologických krízových dát a všetky získané dáta sprístupniť na internete.

Náklady na projekt sú vo výške 1 550 000 eur, z ktorých takmer 1 290 000 eur je poskytovaných prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt bol vodohospodármi pripravovaný počas piatich rokov. Dispečingy v Bratislave, v Malackách a v Brne sú vďaka projektu vybavené modernou počítačovou technikou, servermi, softvérovými programami a ďalšími informačnými technológiami a sú navzájom komunikačne prepojené aj smerom von na webové zobrazenie všetkých dát na internete. Toto má strategický význam najmä pre predstaviteľov obcí a miest, záchranné zložky i povodňové komisie v povodiach Moravy a Dyje.

Pri potenciálnom povodňovom ohrození sa prostredníctvom tohto systému starosta obce, povodňový technik, či zástupca záchranných zložiek operatívne dostane k potrebným hydrologickým údajom, na základe ktorých môže potom urýchlene prijímať nevyhnutné opatrenia. Vie rozhodnúť napríklad o stupni povodňovej aktivity, ktorý je nutné vyhlásiť, či množstve vriec piesku, ktoré je nutné zabezpečiť a nutnosti organizovania záchranných a zabezpečovacích prác. V rámci projektu bola vybudovaná novú vodomerná stanica v Chvojnici a nová čerpacia stanica v Kopčanoch.

zdroj: enviro.sk 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list