• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality

Aktuality zo sveta environmentu


INFOSERVIS - Británia má problémy, Brusel vyšetruje jej elektráreň na biomasu
Veľká Británia už dávnejšie predstavila rozsiahle plány na konverziu častí uhoľných elektrární na ekologické vyrábanie biomasí. Komisii sa však niektoré praktiky nepozdávajú, začala prešetrovať postupy veľkého koncernu.
viac informácií v článku tu
15. 02. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Kvalita vody v Dunaji: malé zlepšenie pre „chýbajúce ambície“ v plánoch manažmentuy
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa dosiahlo malé zlepšenie v kvalite vody v Dunaji napriek tomu, že krajiny v povodí tejto rieky vykonávajú rámcovú smernicu EÚ o vode od roku 2004. Audítori poukazujú na „chýbajúce ambície“ v plánoch krajín ako na hlavný dôvod obmedzeného pokroku. Audit sa zameral na štyri členské štáty v povodí rieky Dunaj – Českú republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.
viac informácií v článku tu
05. 03. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - S kým sa môžu rovnať Bratislava a Košice – s Viedňou alebo Palermom?y
Európska komisia uskutočnila celoeurópsky prieskum o kvalite života v európskych mestách. Pýtali sa 40 000 ľudí žijúcich v 83 mestách Európy. Zo slovenských miest boli do prieskumu zaradené Košice a Bratislava. Prieskum skúmal ako sa obyvateľom európskych miest žije, ako sú spokojní s kvalitou života, ako hodnotia kvalitu verejných služieb, akými sú vzdelávanie, doprava, dostupnosť kultúrnych a športových zariadení.
viac informácií v článku tu
25. 02. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Európsky parlament zahlasoval za efektívnu ochranu prírody
Na pondelkovom zasadaní v Štrasburgu sa Európsky parlament zasadil za zachovane kľúčových zákonov EÚ pre ochranu prírody. Poslanci Európskeho parlamentu veľkou väčšinou podporili správu o priebežnom hodnotení Stratégie pre ochranu biodiverzity do roku 2020, ktorá požaduje zachovania Smernice o vtákoch a Smernice o biotopoch. Správa ďalej zdôrazňuje, že dôsledná implementácia týchto smerníc a ich zodpovedajúce financovania sú hlavnými predpokladmi pre splnenie cieľov Stratégie.
viac informácií v článku tu
15. 02. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Nová solárna elektráreň v Nevade bude produkovať elektrickú energiu aj v noci
Americké Ministerstvo pre energetiku nedávno investovalo 737mil. dolárov do projektu solárnej elektrárne v Nevade, s názvom Crescent Dunes Solar Energy Project, ktorá bude produkovať elektrickú energiu neustále, teda aj v priebehu noci za pomoci soľného kúpeľa (t.j. roztavená soľ, ktorá sa taví pri teplote 218°C).
viac informácií v článku tu
05. 01. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Študenti vyvinuli topánky, ktoré vyrábajú energiu
Skupina študentov z Rice University z Texasu prednedávnom vyvinula pár topánok, ktoré sú schopné vyrábať a uskladniť energiu s každým jedným krokom. Topánky s názvom PediShoes zachytávajú kinetickú energiu, ktorá by mohla byť napríklad využitá na napájanie prenosnej elektroniky a zdravotníckych pomôcok.
viac informácií v článku tu
01. 01. 2016, ADMIN

INFOSERVIS - Agrochemické firmy financujú výskum včiel
Približne tri štvrtiny svetových pestovaných potravinových plodín je odkázaných na opeľovanie včelami alebo iným hmyzom. Podľa správy OSN sa úbytok včiel v dôsledku chorôb, straty prirodzených stanovíšť a vystaveniu pesticídom v posledných rokoch stáva významným problémom. Preto sa spoločnosti zaoberajúce sa agrochemikáliami rozhodli financovať výskum včiel, ktorý bude prebiehať v USA.
viac informácií v článku tu
11. 11. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Britská spoločnosť ako prvá recykluje jednorazové
Britská spoločnosť James Copper, špecializujúca sa na výrobu papiera, spustila prvé zariadenie svojho druhu na svete, ktoré dokáže recyklovať jednorazové papierové poháre na kávu a zo získanej vlákniny znovu vyrábať papier.
viac informácií v článku tu
8. 10. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Minister P. Žiga odovzdal 31 ocenení za činnosť v oblasti životného prostredia
Minister životného prostredia SR Peter Žiga odovzdal dnes 31 ocenení za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Bolo to pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.
viac informácií v článku tu
8. 06. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Parlament schválil zákon, ktorý má pomôcť pri znižovaní rizika závažných priemyselných havárií
Podniky, ktoré vo výrobe pracujú s nebezpečnými látkami, o nich musia informovať okolitú verejnosť. Uvádza sa to v zákone o prevencii závažných priemyselných havárií z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý 86 hlasmi poslancov schválil parlament.
viac informácií v článku tu
18. 05. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - Nový zákon o odpadoch bol dnes podpísaný prezidentom
Prezident SR Andrej Kiska dnes dal svojim podpisom zelenú novému zákonu o odpadoch. Ministerstvo životného prostredia chce zákonom priblížiť Slovensko k smerniciam a štandardom Európskej únie. Zákon začiatkom decembra v rámci vnútrokomunitárneho pripomienkového konania odobrila aj Európska komisia.
viac informácií v článku tu
8. 04. 2015, ADMIN

Návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií
Na rokovanie vlády bol odoslaný vládny návrh zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento návrh bol vypracovaný na základe prijatej Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES.
viac informácií v článku tu
31. 03. 2015, ADMIN

Brusel zverejnil Rámcovú stratégiu EÚ pre odolnú energetickú úniu
Európska komisia včera zverejnila pripravovanú rámcovú stratégiu EÚ v oblasti energetiky, tzv. „Balíček Energetickej únie: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov“.
viac informácií v článku tu
09. 03. 2015, ADMIN

Spoločný projekt slovenských a českých vodohospodárov pomôže pri zvládaní povodňových situácií
Vodohospodári by mali v budúcnosť lepšie zvládnuť hrozbu povodní vďaka projektu, na ktorom spolupracovali s českým štátnym podnikom Povodí Moravy. projekt sa nazýva Automatizácia výmeny krízových dát v hydrologickej oblasti povodí riek Morava a Dyje a jeho cieľom je zefektívniť, skvalitniť a rozšíriť existujúce systémy prenosu hydrologických krízových dát a všetky získané dáta sprístupniť na internete.
viac informácií v článku tu
24. 02. 2015, ADMIN

Zákon o odpadoch je v druhom čítaní
Zákon o odpadoch z dielne Ministerstva životného prostredia SR posunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Nový zákon prichádza po 13 rokoch platnosti toho súčasného a do oblasti odpadového hospodárstva má zaviesť viacero zmien.
viac informácií v článku tu
10. 02. 2015, ADMIN

INFOSERVIS - REACH: Chemikálie v Európe sú bezpečnejšie
Podľa správy, ktorú zverejnila Európska komisia, je používanie chemikálií v Európe omnoho bezpečnejšie, odkedy nadobudlo účinnosť nariadenie REACH.
viac informácií v článku tu
08. 02. 2013, ADMIN


INFOSERVIS - Zákon 343/2012 o odpadoch
Zákon 343/2012 o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...
viac informácií v článku tu
26. 12. 2012, ADMIN


INFOSERVIS - Karta bezpečnostných údajov (SDS; MSDS)
KBÚ pre zmesi, pokiaľ boli na trh uvedené pred 1.decembrom 2010, môžete používať až do 30.novembra 2012. Po tomto termíne už všetky KBÚ...
viac informácií v článku tu
05. 11. 2012, ADMIN


INFOSERVIS - Vláda dala novele zákona zelenú.
Dňa 10. októbra 2012 v rámci 29. schôdze vlády Slovenskej republiky bol schválený s pripomienkami návrh zákona...
viac informácií v článku tu
16. 10. 2012, ADMIN


INFOSERVIS - Návrh novely zákona o odpadoch je na svete.
Hrozba vysokej pokuty zaberá, možno konštatovať po tom, čo ministerstvo životného prostredia dnes zverejnilo...
viac informácií v článku tu
11. 09. 2012, ADMIN


INFOSERVIS - Finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Dňa 1.7.2012  vstúpilo do platnosti ustanovenie §13 podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
viac informácií v článku tu
11. 07. 2012, ADMIN


INFOSERVIS - ADR - preprava nebezpečných látok a odpadov
Pripravili sme pre Vás info o ADR preprave nebezpečných látok a odpadov
viac informácií v článku tu
28. 05. 2012, ADMIN


INFOSERVIS - legislatíva environmentálnych záťaží, zákon č. 409/2011 Z. z
Pripravili sme pre Vás info o environmentálnych záťažiach
viac informácií v článku tu
09. 02. 2012, ADMIN


INFOSERVIS - nakladanie s chemickými látkami
Pripravili sme pre Vás info o nakladaní s chemickými látkami
viac informácií v článku tu
09. 11. 2011, ADMIN


INFOSERVIS zmena legislatívy k 1.10.2011
Pripravili sme pre Vás súhrn zmien v legislatíve ku dňu 1.10.2011
viac informácií v článku tu
10. 10. 2011, ADMIN


INFOSERVIS zmena legislatívy k 1.7.2011
Pripravili sme pre Vás súhrn zmien v legislatíve ku dňu 1.7.2011
viac informácií v článku tu
25. 07. 2011, ADMIN


Výzva MŽP SR na spoluprácu k príprave nového zákona o IPKZ
V januári 2011 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia). viac informácií v článku tu
26. 04. 2011, ADMIN


Nová vyhláška MŽP SR č. 91/2011 Z. z. k zákonu o obaloch
Pripravili sme pre Vás informáciu o novej vyhláške k zákonu o obaloch. viac informácií v článku tu
05. 04. 2011, ADMIN


Vzor pre register relevantných požiadaviek OCHRANA OVZDUŠIA
Pripravili sme pre Vás vzor ako má vyzerať register relevantných požiadaviek ochrana ovzdušia, vzor vo formáte pdf si stiahnete tu.
22. 11. 2010, ADMIN


Povinosti prevádzkovateľov stredných a veľkých zdrojov ochrany ovzdušia
Povinosti prevádzkovateľov stredných a veľkých zdrojov ochrany ovzdušia, viac informácií v článku tu
05. 11. 2010, ADMIN


Novela právnich predpisov týkajúcich sa ochrany ovzdušia
Pripravili sme pre Vás výber so zmenami v právnych predpisoch vydaných 15.09.2010 týkajúcich sa ochrany ovzdušia , viac informácií v článku tu
04. 11. 2010, ADMIN


Nové právne predpisy na úseku životného prostredia.
Pripravili sme pre Vás výber so zmenami v právnych predpisoch od roku 2009 až k 30.07.2010, viac informácií v článku tu
01. 10. 2010, ADMIN


Pridaná sekcia otázky a odpovede.
Do našej webovej stránky sme zakomponovali sekciu otázky a odpovede, kde sa môžete pýtať jednoduché otázky týkajúce sa našich služieb, ako aj environmentu a aktuálnej legislatívy. Radi vám pomôžeme aj týmto smerom.
26. 07. 2010, ADMIN


Nová ponúkaná služba
Ponúkame vám novú službu našej spoločnosti a to spracovanie releventných právnych predpisov (aktuálne novely, stávajúce právne predpisy, § - ustanovenia) pre implementáciu EMS
9. 07. 2010, ADMIN


MŽP SR: Spracovatelia elektroodpadu
Bratislava 19. mája (TASR) Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ponechá spracovateľom elektrozariadení a elektroodpadu dva roky na to, aby mohli svoju činnosť zosúladiť s pripravovanou vyhláškou o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom. Ako ďalej pre TASR priblížila hovorkyňa rezortu Jana Kaplanová, navrhovaná novela vyhlášky bude predložená na rokovanie vlády najneskôr začiatkom júna. ,,V súčasnej dobe prebieha proces vyhodnocovania pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania."

Hlavnou úlohou zmeny vyhlášky je podľa Kaplanovej transpozícia európskej smernice do slovenskej legislatívy. Spracovatelia elektroodpadu by po novom mali spracovávať všetky druhy elektroodpadu ako veľké elektrospotrebiče, výpočtová technika, spotrebná elektronika a svetelné zdroje. V súčasnosti si môžu spracovatelia vybrať, ktorú komoditu chcú spracovávať. ,,V minulosti sa udeľovali autorizácie aj na pol kategórie z dôvodu nedostatku technológií. V súčasnosti je recyklačný priemysel už vybudovaný a malé zariadenia nespĺňajú všetky technické požiadavky na spracovanie v zmysle platných európskych noriem," objasnila Kaplanová.

Nová vyhláška ministerstva životného prostredia o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom môže podľa Asociácie spracovateľov elektroodpadu (ASEO), Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) a Asociácie priemyselnej ekológie (ASPEK) viesť k zániku 20 z 22 autorizovaných spracovateľov elektroodpadu a pripraviť tak o prácu asi 300 ľudí. Poukazujú tiež na to, že nová právna úprava povedie k zvýšeniu ceny za spracovanie elektroodpadov, čo povedie k zdražovaniu elektrospotrebičov vrátane spotrebnej elektroniky.

Predstavitelia spomínaných asociácií tiež upozornili, že stanovené podmienky sú nad rámec požiadaviek Európskej únie a vedú k likvidácii konkurencie na trhu. Vyzvali preto šéfa rezortu Jozefa Medveďa, aby návrh stiahol a zapracoval do nej pripomienky spracovateľov elektroodpadu. Poukázali na to, že o ich pripomienkach s nimi z ministerstva nikto nekomunikoval. Podľa Kaplanovej však envirorezort rokoval so zástupcami spracovateľov elektroodpadu už počas prípravy návrhu predmetnej vyhlášky nielen pred interným pripomienkovým konaním, ale aj počas medzirezortného pripomienkového konania. Doplnila, že zástupcovia mali možnosť zaslať svoje zásadné pripomienky elektronicky cez portál právnych služieb do 5. marca.

Z 22 autorizovaných spracovateľov elektroodpadu dnes podľa ASEO 20 spracováva práčky, dvaja chladničky a štyria spracovávajú svetelné zdroje.

TASR
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.
21. 05. 2010, TASR


Merkelová odštartovala v Nemecku éru elektroautomobilov
BERLÍN. V Nemecku v pondelok 3. mája 2010 stretnutím kancelárky Angely Merkelovej s predstaviteľmi domáceho automobilového priemyslu v Berlíne oficiálne odštartovala éra elektroautomobilov. Na stretnutí sa hovorilo o urýchlení programu Národnej platformy elektromobility (NPE).

V berlínskom kongresovom centre Telekomu sa stretlo do 400 hostí nielen z montážnych závodov, ale aj od subdodávateľov a z celého spektra automobilového vývoja. Kancelárka vyzvala sektor, aby spoločnými silami urýchlil vývoj elektroautomobilov. Poukázala na to, že Nemecko v 20. storočí výrazne prispelo k vývoju automobilov a z toho plynie istota, že sa v tom bude pokračovať aj v 21. storočí.

10. 05. 2010, SME.SK

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list