• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby

Poskytované služby

Spoločnosť Environmentálne služby Trnava s.r.o. je flexibilnou spoločnosťou schopnou zareagovať na širokú škálu požiadaviek zo strany klientov. Cieľom spoločnosti je maximálna spokojnosť klientov, ktorá sa dá dosiahnuť iba vysokou kvalitou poskytovaných služieb.

Našou prioritou je:
  • uspokojovať požiadavky klientov vysokou akosťou poskytovaných služieb za prijateľné ceny
  • dodržovať etiku podnikania, chrániť dáta a informácie o našich klientoch.
Za svoju prácu ručíme a plne preberáme na seba zodpovednosť za prípadné nedostatky zistené kontrolnými orgánmi štátnej správy. Garantujeme termíny ohlasovacích povinností voči orgánom štátnej správy a iných zákonných inštitúcií a plne na seba preberáme zodpovednosť za ich dôsledné dodržiavanie.

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list