• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS: Brusel zverejnil Rámcovú stratégiu EÚ pre odolnú energetickú úniu

INFOSERVIS - Brusel zverejnil Rámcovú stratégiu EÚ pre odolnú energetickú úniu

9. 03. 2015, ADMIN
Európska komisia včera zverejnila pripravovanú rámcovú stratégiu EÚ v oblasti energetiky, tzv. „Balíček Energetickej únie: bezpečná, udržateľná, konkurencieschopná a cenovo dostupná energia pre všetkých Európanov“. Súčasťou balíčka sú tri oznámenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú stratégie na dosiahnutie odolnej energetickej únie, vybudovania energetických prepojení a dosiahnutia klimaticko-energetických cieľov do roku 2030 a tiež plán implementácie.

Ide o dokumenty: Oznámenie o Rámcovej stratégii pre odolnú Energetickú úniu s klimatickou politikou orientovanou na budúcnosť, Oznámenie o dosiahnutí cieľa prepojenosti 10% v sektore elektroenergetiky a Parížska dohoda – koncept riešenia globálnej zmeny klímy po roku 2020 – „Road to Paris“. Ten predstavuje okrem iného návrh záväzkov (príspevkov) Európskej únie v oblasti znižovania emisií pre novú globálnu dohodu o zmene klímy, ktorá má byť prijatá v Paríži v decembri 2015. Navrhované redukčné príspevky sú záväzky podľa Rámca 2030, ktorý prijali predsedovia vlád členských štátov EÚ v októbri 2014. Oznámenie ďalej približuje víziu Európskej komisie o podobe novej dohody a o tom, ako by mala zabezpečiť potrebné celosvetové zníženie emisií skleníkových plynov tak, aby sa rast globálnej priemernej teploty do roku 2100 obmedzil na maximálne 2°C.

Projekt Energetickej únie, na čele ktorého stojí podpredseda Európskej komisie pre energetiku Maroš Šefčovič, je založený na prijatí konkrétnych opatrení v 5-tich navzájom prepojených oblastiach: 1. energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera, 2. plne integrovaný európsky trh s energiami, 3. energetická efektívnosť, ktorá prispeje k zmierneniu dopytu po energiách, 4. dekarbonizácia ekonomiky a 5. výskum, inovácie a konkurencieschopnosť.

Projekt Energetickej únie by mal integrovať všetkých 28 členských štátov do spoločnej energetickej únie, ktorá zníži energetickú závislosť Európy a investorom ponúkne predvídateľnosť potrebnú pre rast a na tvorbu pracovných miest. Zároveň znamená začiatok zásadného procesu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo šetrné k životnému prostrediu a klíme.

zdroj: enviro.sk


 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list