• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS: Minister P. Žiga odovzdal 31 ocenení za činnosť v oblasti životného prostredia

INFOSERVIS - Minister P. Žiga odovzdal 31 ocenení za činnosť v oblasti životného prostredia

08.06 2015, ADMIN
Minister životného prostredia SR Peter Žiga odovzdal dnes 31 ocenení za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. Bolo to pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Slávnostný akt konaný v Slovenskej filharmónii v Bratislave umocnil niekoľkými skladbami Slovenský komorný orchester.

Cenu ministra životného prostredia ako najvyššie rezortné ocenenie si z rúk Petra Žigu prevzalo 11 osobností. Gabriel Weiss za aktivitu v oblasti vysokoškolského vzdelávania a popularizáciu baníctva. Milan Murín za takmer 40-ročnú činnosť v samospráve, treťom sektore a pri vzdelávaní mládeže. Anton Lucinkiewicz za rekonštrukciu a sprístupnenie jaskyne Domica a Ochtínskej aragonitovej jaskyne i popularizáciu jaskýň. Cenu ministra získal aj zakladateľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty - 80-ročný Ján Terray, a rovnako starý Koloman Vestenický, ktorý pôsobil v Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra i ako riaditeľ Národného parku Veľká Fatra. Tiež 70-ročný Juraj Galvánek, dlhoročný pracovník Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici.

Za významný prínos vo vzdelávaní a výskume krajiny si cenu ministra prevzal Juraj Hreško, za dlhoročnú prácu v oblasti vodného hospodárstva Božena Breznická, Miroslav Kundrík a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek. Pavol Majko získal toto ocenenie za úspešné chránenie prírodného bohatstva Tatranského národného parku. Cenu ministra získali aj dva kolektívy. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra za úspešné a nezastupiteľné 75-ročné pôsobenie a Zoologická záhrada Bojnice za jej významnú modernizáciu a každoročne stúpajúcu návštevnosť.

Čestné uznanie ministra životného prostredia získala mimovládna nezisková organizácia sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá úspešne pôsobí so vzdelávacím programom Zelená škola. Toto druhé najvyššie rezortné vyznamenanie si prevzalo aj 12 jednotlivcov z rôznych inštitúcií a regiónov Slovenska. Ďakovnými listami minister ocenil aktivity piatich jednotlivcov.

zdroj: TASR


 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list