• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> INFOSERVIS - Návrh novely zákona o odpadoch je na svete.

INFOSERVIS - Návrh novely zákona o odpadoch je na svete.

11. 09. 2012, ADMIN

Ministerstvo reaguje na infringementy. Návrh novely zákona o odpadoch je na svete
Hrozba vysokej pokuty zaberá, možno konštatovať po tom, čo ministerstvo životného prostredia dnes zverejnilo návrh krátkej novely zákona o odpadoch.

Tú avizoval minister životného prostredia ešte len pred dvomi týždňami.


Ministerstvo tak reaguje na svoju kapituláciu po stiahnutí návrhu nového zákona o odpadoch, teda po tom, čo bol návrh pripomienkovaný desiatkami subjektov a stovkami zásadných pripomienok.
Dnes zverejnená novela si podľa ministerstva kladie oveľa menej ambiciózne ciele, predovšetkým má transponovať smernicu o odpadoch. Členské štáty boli povinné rámcovú smernicu transponovať do 12.decembra 2010.
Aktuálne už hrozí Slovensku vysoká pokuta, aj preto MŽP SR umožnilo pripomienkovať návrh v skrátenom konaní len do 5. septembra 2012.

Nebezpečný odpad aj von
Predložený návrh má tiež odstrániť nesúlad súčasného ustanovenia zákona, podľa ktorého nebezpečný odpad, ktorý vznikol v Slovenskej republike, sa prednostne zhodnotí v Slovenskej republike. Ten považuje EÚ za konfliktný vzhľadom na ustanovenia o slobodnom pohybe tovarov v rámci EÚ. „Obmedzenie vývozu a prepravy nebezpečného odpadu na zhodnotenie je vytýkané zo strany Európskej komisie“, dôvodí MŽP SR.
Návrh má podľa MŽP SR tiež riešiť neúplné alebo nesprávne transpozície smerníc, pre ktoré Slovenská republika dostala zo strany Európskej komisie infringementy.

Nové názvoslovie
Rámcová smernica, ktorá má byť v návrhu implementovaná, obsahuje novú hierarchiu odpadového hospodárstva, mení sa význam pojmu zhodnocovanie a zneškodňovanie, zavádza nové pojmy ako biologický odpad, opätovné použitie, príprava na opätovné použitie, spracovanie a pojem recyklácia, nové inštitúty ako vedľajší produkt a stav konca odpadu.

Skladovanie ortuti

Návrh tiež rieši transpozíciu smernice v ustanoveniach, týkajúcich sa kritérií skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad. Táto transpozičná lehota uplynie 15. marca 2013.

Smernica o obaloch

Slovensku bolo zo strany EÚ zaslané aj odôvodnené stanovisko z dôvodu nevyhovujúcej transpozície smernice o obaloch a odpadoch z obalov. Túto transpozíciu má riešiť osobitný článok návrhu zákona. 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list