• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
 • venujeme sa auditom od roku 1994
 • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
 • nezaujatosť
 • nezaťaženie vlastných zamestnancov
 • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Poskytované služby -> Úsek ochrany vôd

Ochrana vôd

Ochrana vody: Úsek ochrany vôd


Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na našej planéte. Zrodil sa v nej život, nemôžu bez nej existovať živočíchy ani rastliny. Život je iba tam, kde je voda.
Bez čistej, sladkej vody nemôže existovať ani rozvíjať sa ľudstvo, priemysel či poľnohospodárstvo. Hoci aj voda je najrozšírenejšou látkou na Zemi a jej zásoby sú obrovské, sladkej vody nie je veľa.

Pri narastajúcej potrebe vody v priemysle, poľnohospodárstve, ako aj na každodenné potreby človeka, nie je potrebné hľadať nové vodné zdroje, ale hospodárnejšie využívať tie existujúce.

Čo pre Vás a Vašu firmu vieme urobiť
 • Externý výkon funkcie vodohospodára spoločnosti podľa ustanovení zákona č. 134/2010 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vypracovanie havarijného vodohospodársky plánu
 • Pomoc s dodržiavaním všetkých povinností pri nakladaní s vodami (podzemnými, povrchovými, odpadovými, priemyselnými)
 • Vedenie kompletnej evidencie o vodách v zmysle zákona o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v zmysle ustanovení zákona č. 134/2010 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Spracovanie manipulačného poriadku vodnej stavby a prevádzkových poriadkov pre všetky sklady látok nebezpečných látok v zmysle platnej legislatívy vodného hospodárstva


Aké výhody Vám z toho vyplývajú

 • Úplné odbremenenie sa od sledovania a dodržiavania právnych predpisov v oblasti nakladania s vodami
 • Vedenie kompletnej evidencie o vodách v zmysle platných zákonov
 • Spracovanie manipulačného poriadku vodnej stavby a prevádzkových poriadkov pre všetky sklady nebezpečných látok v zmysle platnej legislatívy vodného hospodárstva
 • Vypracovanie havarijného vodohospodárskeho plánu
 • Poradenstvo v oblasti hospodárneho využívania zdrojov, poradenstvo pri odvádzaní a čistení odpadových vôd a iné.

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list