• PRIJMITE OD NÁS POMOCNÚ RUKU

Odpadové hospodárstvo, EMS audit, manažment rizík ...

Prečo využiť našu spoločnosť pre váš firemný audit?
  • venujeme sa auditom od roku 1994
  • skúsenosti s vyhľadávaním nedostatkov a ich riešením
  • nezaujatosť
  • nezaťaženie vlastných zamestnancov
  • garancia výsledkov
žaba
Úvod -> Aktuality -> Výzva MŽP SR na spoluprácu k príprave nového zákona o IPKZ

Výzva MŽP SR na spoluprácu k príprave nového zákona o IPKZ

26. 04. 2011, ADMIN

 V januári 2011 nadobudla účinnosť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

Uvedená smernica bude v priebehu rokov 2011 - 2012 transponovaná do právnych predpisov Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, vyzýva odbornú i laickú verejnosť na spoluprácu k tvorbe nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v rámci pracovnej skupiny IPKZ.

Záujem o spoluprácu môžete zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR, odboru ochrany ovzdušia: jana.gustafikova@enviro.gov.sk.

zdroj: enviroportal

 

Kontaktné údaje Environmentálne služby Trnava s.r.o.
Adresa: Štúrova 38, Trnava 917 01
Konateľ: Ing. Emília Gábor
Mobil: +421 (904) 630 626
E-mail: kontaktný formulár

environmentalnesluzby@gmail.com
ems.gabor@gmail.com
Sídlo firmy: zobrazenie mapy

Fakturačné údaje IČO: 44 294 387
DIČ: 2022649574
výpis z OR
Naše certifikáty
Poskytované služby Ponukový list